Lidmaatschap

Lid worden van De Natuur in Huis?

Een verstandige beslissing !  Bij het lidmaatschap van onze vereniging hoort:

  • ons periodiek de ‘Aqua Spiegel’
  • elke tweede dinsdag van de maand een clubavond met een mooie lezing, of een voordracht door één van onze verenigingsleden en verder gezellig praten over de hobby
  • praktische hulp, en advies op aquariumgebied door ervaren aquarianen en onze Technische Adviescommissie.

Maar dat is nog lang niet alles… Wij schrijven u indien gewenst ook in als hobby-lid bij de landelijke NBAT:

  • U kunt dan meedoen met de officiële huiskeuring.
  • U hebt als NBAT hobby-lid recht op de digitale uitgave van ‘Het Aquarium’. U krijgt eveneens toegang tot het volledige digitale archief van ‘Het Aquarium’ !
  • Uw inschrijving als NBAT hobby-lid geeft u recht op gereduceerd tarief voor een abonnement op de papieren uitgave van het full-colour tijdschrift ‘Het Aquarium’.

Contributie:

  • De contributie van de vereniging bedraagt €20,00 Euro per kalenderjaar. Hiervoor krijgt u het complete verenigingspakket zoals hierboven opgesomd.
  • Indien u prijs stelt op inschrijving als hobby-lid bij de NBAT dan bent u daarvoor €16,00 Euro per jaar extra contributie verschuldigd. In totaal bent u voor €36,00 Euro per jaar een heel jaar lid van onze vereniging en bovendien als hobby-lid ingeschreven bij NBAT.
  • Wilt u ‘Het Aquarium’ ook op papier ontvangen ? Dan kunt u, als NBAT hobby-lid, een abonnement afsluiten voor het gereduceerde tarief van €25,00 Euro per jaar. De totale contributie wordt dan €61,00 Euro per jaar.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt  €2,00. Inschrijven doet u bij onze penningmeester. Dat kan op een clubavond (zie hiervoor de agenda), of via email (zie hiervoor de contact gegevens).

De contributie is bij vooruitbetaling te voldoen op:
Bankrekening ABN/AMRO nummer NL41ABNA0569185734, t.n.v. Penningmeester “De Natuur In Huis” te Alphen a/d Rijn.

Lidmaatschap stoppen:

Opzegtermijn lidmaatschap: Per jaar, graag minimaal 5 weken voor het aflopen van het kalenderjaar uw beslissing doorgeven aan onze penningmeester.

De sfeer proeven?

Wij houden onze clubavond elke tweede dinsdagavond van de maand, behalve de vakantiemaanden juli en augustus, om 20.00 uur in activiteitencentrum “Westerhove”, Anna van Burenlaan 147, 2404 GB, Alphen a/d Rijn. Kom gerust eens langs om te kijken. In de agenda staat aangegeven wat we gaan doen. Misschien wilt u eens een lezing bijwonen ? U bent van harte welkom !

Voor alle overige vragen over het lidmaatschap kunt u natuurlijk terecht bij elk van de leden van het bestuur. Zie hiervoor de contact gegevens.