Lidmaatschap

Lid worden van De Natuur in Huis ?

Een verstandige beslissing !  Bij het lidmaatschap van onze vereniging hoort:

  • ons periodiek de ‘Aqua Spiegel’
  • elke tweede dinsdag van de maand een clubavond met een mooie lezing, of een voordracht door één van onze verenigingsleden en verder gezellig praten over de hobby
  • praktische hulp, en advies op aquariumgebied door ervaren aquariumhouders en onze Technische Adviescommissie.

Maar dat is nog lang niet alles… Wij schrijven u indien gewenst ook in als hobby-lid bij de landelijke NBAT:

  • U kunt dan meedoen met de officiële huiskeuring.
  • U hebt als NBAT hobby-lid recht op de digitale uitgave van ‘Het Aquarium’. U krijgt eveneens toegang tot het volledige digitale archief van ‘Het Aquarium’ !
  • Uw inschrijving als NBAT hobby-lid geeft u recht op gereduceerd tarief voor een abonnement op de papieren uitgave van het full-colour tijdschrift ‘Het Aquarium’.

Contributie:

  • De contributie van de vereniging bedraagt €20,00 Euro per kalenderjaar. Hiervoor krijgt u het complete verenigingspakket zoals hierboven opgesomd.
  • Indien u prijs stelt op inschrijving als hobby-lid bij de NBAT dan bent u daarvoor €16,00 Euro per jaar extra contributie verschuldigd. In totaal bent u voor €36,00 Euro per jaar een heel jaar lid van onze vereniging en bovendien als hobby-lid ingeschreven bij NBAT.
  • Wilt u ‘Het Aquarium’ ook op papier ontvangen ? Dan kunt u, als NBAT hobby-lid, een abonnement afsluiten voor het gereduceerde tarief van €25,00 Euro per jaar. De totale contributie wordt dan €61,00 Euro per jaar.

Inschrijven:

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt  €2,00. Inschrijven doet u bij onze penningmeester. Dat kan op een clubavond (zie hiervoor de agenda), of via email (zie hiervoor de contact gegevens).

De contributie is bij vooruitbetaling te voldoen op:
Bankrekening ABN/AMRO nummer NL41ABNA0569185734, t.n.v. Penningmeester “De Natuur In Huis” te Alphen a/d Rijn.

Lidmaatschap stoppen:

Opzegtermijn lidmaatschap: Per jaar, graag minimaal 5 weken voor het aflopen van het kalenderjaar uw beslissing doorgeven aan onze penningmeester.

De sfeer proeven ?

Wij houden onze clubavond elke tweede dinsdagavond van de maand, behalve de vakantiemaanden juli en augustus, om 20.00 uur in activiteitencentrum “Westerhove”, Anna van Burenlaan 147, 2404 GB, Alphen a/d Rijn. Kom gerust eens langs om te kijken. In de agenda staat aangegeven wat we gaan doen. Misschien wilt u eens een lezing bijwonen ? U bent van harte welkom !

Voor alle overige vragen over het lidmaatschap kunt u natuurlijk terecht bij elk van de leden van het bestuur. Zie hiervoor de contact gegevens.