Hydrocotyle tripartita

Hydrocotyle tripartita

Alweer een paar jaar geleden ben ik via de WAP in het bezit gekomen van een destijds voor mij onbekende soort Hydrocotyle. Deze stond bekend onder de naam Hydrocotyle sp. ‘Japan’. Het heeft verassend lang geduurd voordat deze soort ons land heeft bereikt, in het buitenland was het al vrij lange tijd (jaren) in omloop voordat het in ons land beschikbaar werd. De natuurlijke vindplaats is onbekend. De verspreiding in de aquarium hobby is, voorzover nu nog valt te achterhalen, begonnen in Japan.

Hydrocotyle sp. ‘Japan’ is in eerste instantie populair geworden doordat Amano deze soort toepaste. Het is dan ook zonder meer een zeer geschikte plant voor dat type aquarium inrichting. Ook in de klassieke Hollandse inrichting misstaat het trouwens niet. Hydrocotyle sp. ‘Japan’ is klein, laagblijvend, en stelt weinig eisen. Onder goede condities is de groei enorm, en een enkel stekje is al snel een flinke, bos, om niet te zeggen een onontwarbare kluwen. Het heeft helaas wel de neiging te gaan woekeren.

De bladeren hebben een diameter van zo’n 10 mm, meestal nog wat kleiner, nooit meer dan 15mm. Ze zitten aan de stengel op dezelfde wijze als wij kennen van Hydrocotyle leucocephala. Op de plaats waar het blad aan de stengel zit, verschijnen (kleine) luchtworteltjes.

Hydrocotyle sp. ‘Japan’ in het aquarium

Het temperatuur traject waarbinnen Hydrocotyle sp. ‘Japan’ nog gedijd, is vrij ruim. Ik heb het in mijn aquarium waar het snel groeit bij 28 graden in de zomer. Echter, in de vijver bij zo’n 15 graden groeit het ook, zij het dan wat minder snel. Ik denk dat deze soort ook prima toe te passen is in een koudwater aquarium. Hopelijk is het niet vorst bestendig. De groeisnelheid en het woekerend gedrag zou het  wel eens tot een probleemplant kunnen maken als het ontsnapt naar de vrije natuur.

Hydrocotyle sp. ‘Japan’ in de vijver

De vraag doet zich natuurlijk voor, welke soort dit nu precies is. Het lijkt, gezien de twee diepe insnijdingen in het blad, op Hydrocotyle tripartita. Je komt deze plant daarom ook wel tegen onder de naam Hydrocotyle cf tripartita. Er is enige twijfel aan de naam tripartita, vandaar dat het wordt voorafgegaan door cf (conferre, dwz. het lijkt er erg op maar het is niet zeker).

Hydrocotyle tripartita

Om eea te kunnen vergelijken heb ik wat informatie opgezocht over Hydrocotyle tripartita. Ik kwam daarbij in contact met Brian Secombe, een planten liefhebber uit Australie. Brian heeft Hydrocotyle tripartita in de Australische natuur verzameld. Hij was zo vriendelijk mij toestemming te geven een paar van zijn foto’s te gebruiken voor dit stukje. De hierna volgende foto’s zijn allemaal van zijn hand.

Brian heeft Hydrocotyle tripartita verzameld in Baffle Creek (Queensland)

Baffle creek (Queensland, Australie)

Langs de kant trof hij Hydrocotyle tripartita aan.

Hydrocotyle tripartita in Australie

Dezelfde soort wordt binnen Australie ook verkocht door Aquagreen, een bedrijf dat in Australie aquariumplanten verzamelt, kweekt en verkoopt. Volgens Aquagreen is hun tripatita verzameld in de Brisbane River, ook in Queensland. Er bleek een aantal opvallende verschillen te bestaan tussen de tripartita die Brian verzamelde, en de tripartita die Aquagreen verkoopt. De twee populaties verschillen in grootte van de bladeren (‘Brisbane River’ is aanzienlijk groter), en in groeisnelheid (‘Baffle Creek’ groeit aanzienlijk sneller.

Rechts ‘Brisbane River’ en links ‘Baffle Creek’

Brian heeft beide trripartita’s aan het bloeien gekregen. In de bloeivorm was weinig verschil te ontdekken, behalve wat extra kleur in de bloemen van ‘Baffle Creek’.

Hieronder eerst een foto van de bloemen van de ‘Brisbane River’ populatie, daarna die van ‘Baffle Creek’.

Brisbane River
Baffle Creek

Bloeiwijze Hydrocotyle sp ‘Japan’

Hydrocotyle sp. ‘Japan’ wordt inmiddels commercieel vermeerderd, en is te koop onder de naam ‘Hydrocotyle tripartita‘. De vraag is nu, of  Hydrocotyle sp. ‘Japan’ wel echt Hydrocotyle tripartita is. De bladvorm geeft aanleiding te denken dat het niet zo is, maar de soort is blijkbaar enigszins variabel dus mogelijk is er een populatie Hydrocotyle tripartita die minder diepe insnijdingen in het blad heeft.

Ik heb de Hydrocotyle sp. ‘Japan’  aan het bloeien gekregen, en een paar foto’s van de bloemen kunnen maken. Die staan hieronder afgebeeld. Zo op het eerste gezicht lijkt de bloeiwijze op die van Hydrocotyle tripartita. Echter ik heb me laten vertellen dat een foto niet volstaat om een correcte determinatie te kunnen doen. Het blijft dus voer voor specialisten. U kunt er echter wel van uitgaan dat alle Hydrocotyle tripartita die u in de handel aantreft, nakweek is van de Hydrocotyle sp. ‘Japan’. Als later een keer blijkt dat het toch geen tripartita is, dan mag u zich weer eens vertrouwd maken met een wijziging in de naamgeving.

Hydrocotyle sp. ‘Japan’
Hydrocotyle sp. ‘Japan’