Keuringen

hk2011_teun-28 De huiskeuring bij De Natuur in Huis wordt gedaan door een NBAT keurmeester. Deze keurt het aquarium volgens de keurwijzer. De gezondheid van dieren en planten staat voorop. Daarnaast is er aandacht voor veiligheid, techniek en esthetische aspecten.

 

Deelname aan de huiskeuring leidt met name bij beginnende liefhebbers tot grote verbetering van hun aquarium. Het aquarium wordt daarmee niet alleen een geschiktere verblijfplaats voor de dieren, maar ook de liefhebber zelf zal meer van zijn aquarium genieten doordat het er beter bij staat.

 

Gevorderde liefhebbers kunnen via de huiskeuring doorstromen naar de districtskeuring en het daar opnemen tegen de mooiste aquaria van zusterverenigingen binnen het district, in ons geval het District Zuid Holland Noord (DZHN).

Vanuit de districten wordt per categorie één deelnemer gevraagd mee te doen aan de landelijke keuring.

 

Na elke keuringsronde zal de betreffende keurmeester zijn resultaten presenteren, waarbij hij voor elk van de deelnemende aquaria aangeeft wat er goed aan is, en ook welke maatregelen in zijn ogen tot verbeteringen zullen leiden. Bij de huiskeuring ligt het zwaartepunt op deze adviezen.

 

Hieronder staan fotoverslagen van de laatste huiskeuring bij De Natuur in Huis.

hk2011_teun-10