Tijdens een vergadering van ons district (DZHN), werd de vraag gesteld hoe we keuringen nog aantrekkelijker konden maken. Dat idee is uitgewerkt tot de┬áDebutantenkeuring. Een rare naam voor iets heel leuks… lees zelf maar. Het verslag is van Robert Koelman.