Maand: september 2013

Zelfs in een klein bakje kunnen heel goed dwerggarnaaltjes gehouden worden. Als je de goede soort uitzoekt, dan zijn ze nog vrij eenvoudig tot voortplanting te brengen ook. Dat heeft onder meer tot voordeel dat je de garnaaltjes soms bij …

Dwerggarnalen Read More »

We kennen allemaal het verschijnsel dat planten die goed in het licht staan, zoveel zuurstof produceren dat er allemaal belletjes aan de planten verschijnen en er zelfs bellen rechtstreeks uit de bladeren lijken te ontsnappen. Zoals in het onderstaande filmpje …

Assimilatie Read More »