Hydrocotyle sp. ‘Japan’

Enige tijd geleden ben ik via de WAP in het bezit gekomen van een kleine Hydrocotyle soort. Deze staat bekend als Hydrocotyle sp. ‘Japan’.

hydrocotyle_sp_japan_01Het heeft verassend lang geduurd voordat deze soort ons land heeft bereikt, in het buitenland is het al vrij lange tijd (jaren) in omloop. De natuurlijke vindplaats is onbekend. De verspreiding in de aquarium hobby is, voorzover nu nog valt te achterhalen, begonnen in Japan. Vandaar de toevoeging ‘Japan’ in de naam.

Hydrocotyle sp. ‘Japan’ is in eerste instantie populair geworden doordat Amano deze soort toepaste. Het is ook zonder meer een zeer geschikte plant voor dat type aquarium inrichting. Ook in de klassieke Hollandse inrichting misstaat het trouwens niet. Hydrocotyle sp. ‘Japan’ is klein, laagblijvend, en stelt weinig eisen. Onder goede condities is de groei enorm, en een enkel stekje is al snel een flinke, bos, om niet te zeggen een onontwarbare kluwen. Het heeft helaas wel de neiging te gaan woekeren.

hydrocotyle_sp_japan_02De bladeren hebben een diameter van zo’n 10 mm, meestal nog wat kleiner, nooit meer dan 15mm. Ze zitten aan de stengel op dezelfde wijze als wij kennen van Hydrocotyle leucocephala. Op de plaats waar het blad aan de stengel zit, verschijnen (kleine) luchtworteltjes.

 hydrocotyle_sp_japan_03Winterhard ?

Het temperatuur traject waarbinnen Hydrocotyle sp. ‘Japan’ nog gedijd, is vrij ruim. Ik heb het in mijn aquarium waar het snel groeit bij 28 graden. Echter, in de vijver bij zo’n 15 graden groeit het ook, zij het dan wat minder snel. Ik denk dat deze soort ook prima toe te passen is in een koudwater aquarium. Hopelijk is het niet vorst bestendig. De groeisnelheid en het woekerend gedrag zou het wel eens tot een probleemplant kunnen maken als het ontsnapt naar de vrije natuur. De afgelopen winter heeft een paar dagen redelijk strenge vorst gegeven, en de Hydrocotyle sp. ‘Japan’ heeft dat in het kleine vijvertje waar ik het in heb gedaan, niet overleefd. Maar dat zegt niets over de overlevingskansen in een diepere vijver of in een winter zonder vorst van betekenis. Voorlopig lijkt het verstandig het zekere voor het onzekere te nemen. Gooi snoeiresten daarom niet in de groenbak maar bij het restafval.

Hydrocotyle tripartita

De vraag doet zich natuurlijk voor, welke soort dit nu precies is. Het lijkt, gezien de twee diepe insnijdingen in het blad, op Hydrocotyle tripartita. Je komt deze plant daarom ook wel tegen onder de naam Hydrocotyle cf. tripartita. Dat wil zeggen ‘lijkt op tripartita’. Inderdaad zijn er overeenkomsten, maar tripartita heeft blad insnijdingen die tot aan de stengel gaan, dat heeft Hydrocotyle sp. ‘Japan’ zeker niet.

Om eea te kunnen vergelijken heb ik wat informatie opgezocht over Hydrocotyle tripartita. Ik kwam daarbij in contact met Brian Secombe, een planten liefhebber uit Australie. Brian heeft Hydrocotyle tripartita in de Australische natuur verzameld. Hij was zo vriendelijk mij toestemming te geven een paar van zijn foto’s te gebruiken voor dit stukje. De hierna volgende foto’s zijn allemaal van zijn hand.

hydrocotyle_sp_japan_04

hydrocotyle_sp_japan_05Dezelfde soort wordt binnen Australie ook verkocht door Aquagreen, een bedrijf dat in Australie aquariumplanten verzamelt, kweekt en verkoopt. Volgens Aquagreen is hun tripartita verzameld in de Brisbane River, ook in Queensland. Er bleek een aantal opvallende verschillen te bestaan tussen de tripartita die Brian verzamelde, en de tripartita die Aquagreen verkoopt. De twee populaties verschillen in grootte van de bladeren (‘Brisbane River’ is aanzienlijk groter), en in groeisnelheid (‘Baffle Creek’ groeit aanzienlijk sneller.hydrocotyle_sp_japan_06

Brian heeft beide tripartita’s aan het bloeien gekregen. In de bloeivorm was weinig verschil te ontdekken, behalve wat extra kleur in de bloemen van ‘Baffle Creek’.

Hieronder eerst een foto van de bloemen van de ‘Brisbane River’ populatie, daarna die van ‘Baffle Creek’. Deze foto’s zijn dus van echte Hydrocotyle tripartita, verzameld van vindplaatsen in Australie. De oorspronkelijke vindplaats van Hydrocotyle sp. ‘Japan’ is onbekend. De toevoeging ‘Japan’ betekent in dit geval alleen maar, dat de plant vanuit Japan in de hobby verspreid is geraakt.

hydrocotyle_sp_japan_07

 

hydrocotyle_sp_japan_08

Bloeiwijze Hydrocotyle sp ‘Japan’

hydrocotyle_sp_japan_09Hydrocotyle sp. ‘Japan’ wordt inmiddels commercieel vermeerderd, en is te koop onder de naam ‘Hydrocotyle tripartita’. De vraag is nu, of Hydrocotyle sp. ‘Japan’ wel echt Hydrocotyle tripartita is. De bladvorm geeft aanleiding te denken dat het niet zo is, maar de soort is blijkbaar enigszins variabel dus mogelijk is er een populatie Hydrocotyle tripartita die minder diepe insnijdingen in het blad heeft.

Ik heb de Hydrocotyle sp. ‘Japan’ aan het bloeien gekregen, en een paar foto’s van de bloemen kunnen maken. Die staan hier rechts en onder afgebeeld. Zo op het eerste gezicht lijkt de bloeiwijze op die van Hydrocotyle tripartita. Echter ik heb me laten vertellen dat een foto niet volstaat om een correcte determinatie te kunnen doen. Het blijft dus voer voor specialisten. U kunt er echter wel van uitgaan dat alle Hydrocotyle tripartita die u in de handel aantreft, nakweek is van de Hydrocotyle sp. ‘Japan’. Als later een keer blijkt dat het toch geen tripartita is, dan mag u zich weer eens vertrouwd maken met een wijziging in de naamgeving.

hydrocotyle_sp_japan_10