Dupla atomiser ook als bellenteller laten werken

Een atomiser is een dun keramisch plaatje waar je CO2 doorheen perst. Doordat het keramisch materiaal poreus is, wordt de CO2 uiterst fijn verneveld, en lost daardoor vrijwel meteen op. Wat niet meteen oplost zie je als hele kleine belletjes langzaam opstijgen.

Er is wel flink wat druk nodig om de CO2 door het keramisch materiaal te duwen. Een atomiser werkt daardoor ook niet met bio-CO2. Een CO2 gasfles kan wel genoeg druk geven om de CO2 door het plaatje te persen.

Om te zien hoe snel CO2 wordt toegevoegd, gebruik je een bellenteller. Die zit in de CO2 leiding, en is gevuld met water (of een andere vloeistof). De CO2 borrelt daar doorheen, en het aantal bellen dat er per minuut doorheen gaat kan je tellen, en dan weet je hoe snel de CO2 wordt toegevoegd.

Een goed uitgangspunt is 1 bel per minuut, voor elke 10 liter water in het aquarium. Een aquarium met veel planten, waar veel licht boven zit, heeft natuurlijk (veel) meer nodig, een minder sterk belicht aquarium kan met kleinere CO2 toevoer volstaan.

Dupla atomiser met bellenteller

Willem’s tip: Vul bij een Dupla atomiser het reservoir onder het keramische plaatje met water. Dan zie je daarin de CO2 bellen opstijgen en heb je meteen een bellenteller.

Dupla atomiser met bellenteller in werking 2